Archive for May 25th, 2008

Norways national anthem

Sunday, May 25th, 2008

Someone lately said to me that I should learn Norways national anthem since I decided to stay for some while longer. Then, I realized yesterday after feeling so happy when Finland AND Sweden gave their 12 points to Norway in the Eurovision Song Contest yesterday, I’d better start practicing the lyrics to Norways national anthem…So, here we go:

(the full lyrics and background are to be found on Wikipedia, as always ;). Also since the 1st, 7th and 8th verses are normally used as the anthem, I limited it to those).

Ja, vi elsker dette landet,
Som det stiger frem,
Furet, værbitt, over vannet,
Med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
På vår far og mor
Og den saganatt som senker
Drømme på vår jord,
Og den saganatt som senker
Senker drømme på vår jord,

Norske mann i hus og hytte,
Takk din store Gud!
Landet ville han beskytte
Skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
Mødrene har grett,
Har den Herre stille lempet,
Så vi vant vår rett,
Har den Herre stille lempet,
Så vi vant, vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet,
Som det stiger frem,
Furet, værbitt over vannet,
Med de tusen hjem!
Og som fedres kamp har hevet
Det fra nød til seier
Også vi når det blir krevet,
For dets fred slår leir,
Også vi når det blir krevet,
For dets fred, dets fred slår leir.